ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 63-79

منوچهر منطقی؛ مهدی کرباسیان؛ عباس علی محمدی


تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی


تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشور از منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 69-104

10.22034/jmi.2021.282202.2541

اکبر محمدی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هادی نیلفروشان؛ مهدی محمدی


تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 70-85

ابوطالب شفقت؛ محمد جواد زاهدی؛ حسین نازک تبار


توسعه چارچوبی به هم پیوسته و جامع جهت تحلیل و بهبود نظام نوآوری انرژی و محیط زیست

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 70-95

سید ایمان میرعمادی؛ یداله سبوحی؛ حسین خواجه پور


بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 71-80

داریوش محمدی زنجیرانی؛ غلامرضا عسگری


تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-86

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار


تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 71-85

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 77-98

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی


شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک و متوسطِ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-104

علیرضا اهری لاحق؛ علی بدیع زاده؛ علی داوری؛ جواد محرابی


تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 79-94

طهمورث حسنقلی پور؛ عزیز محمد ملایری نوریجانی؛ جبار باباشاهی؛ فراز صادق وزیری


الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-105

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور


انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم افزاری

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 80-100

سارا صباغچی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ شعبان الهی


فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی