تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 51-75

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر


مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-80

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 55-75

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ منوچهر منطقی؛ سید کمال طبائیان


استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-83

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌سیدحبیب اله طباطبائیان


ارزیابی ریسک‌های توسعه فناوری تجهیزات صنعت نفت و گاز (نمونه‌ مته‌های حفاری)

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 55-70

محمد نقی زاده؛ سعید پاک سرشت؛ بتول ابراهیمی


تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-75

محمد صادق خیاطیان؛ سید رضا سلامی


مسیر شکل گیری و تکامل قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متأخر: مطالعه موردی شرکت توگا

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-91

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری


سنجش جونوآوری؛ رویکردی بر ارزیابی تحقق نوآوری سازمانی (مطالعه در سازمان دفاعی با محصولات و سیستم‌های پیچیده)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 59-81

منوچهر منطقی؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا توکلی؛ ایرج معصومی باران


شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت سبد کسب‌وکار سازمان های حاکمیتی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 61-85

مجید عبدی؛ علی محمد علی محمدی؛ محمدحسین عباسی مهر


مدل سازی و تحلیل راهبردی بحران بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-92

محمد علی انصاری؛ علی فلاحتی؛ سهراب دل انگیزان


ابزارهای سیاستی توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش‌بنیان با استفاده از مفهوم آمیخته سیاستی و شکست سیستمی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 61-97

محمدرضا عطارپور؛ کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ علی اصغر سعدآبادی


بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 64-78

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا دره‌ شیری؛ محمد محبی؛ جواد وزیری


ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه صندوق حمایت از فناوری)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 67-91

10.22034/jmi.2020.108330

محمد کریمی زارچی؛ حامد معبودی؛ محمدرضا فتحی؛ ابوالفضل خسروی