بررسی تأثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-47

داود شیخعلی؛ رضا حسنوی؛ مجید رمضان


چارچوب ارزیابی فناوری بازی های موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 25-44

محمد نقی زاده؛ مهدی الیاسی؛ پژمان حکیمی


ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا


اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-48

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام


خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 27-50

سید عباس ابراهیمی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ لطف اله فروزنده


ارایه الگویی برای انتقال فن آوری از سازمان های تحقیقاتی نیروهای مسلح به صنایع دفاعی کشور

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 27-53

محمد مردانی شهربابک؛ علی شعبانی بادامستانی


بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-50

یاسر علی دادی تلخستانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی


تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 27-58

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


تاثیر هم سویی راهبرد های مدیریت دانش و سبک های وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 29-49

فرج اله رهنورد آهن؛ شیرین جواهری


نظریه نوآوری هم‌بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش‌گران نوآوری جهت تداوم کسب‌وکار نوآورانه دفاعی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 29-78

ایرج معصومی باران؛ منوچهر منطقی؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا توکلی


نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-55

علیرضا پویا؛ قاسم اسلامی؛ حسنیه طباطبایی


فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 31-59

مهدی احمدیان؛ عبدالرحیم پدرام؛ سلمان زالی


الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-60

سید سروش قاضی نوری؛ سهیل عزیزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 32-61

علی حیدری؛ منوچهر منطقی؛ فخرالدین نادری؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی