دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز برمکانیسم های خلق ارزش‌های غیرمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jmi.2023.362084.2836

میلاد همایونی زاده؛ سیدسروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمد نقی زاده


بررسی تاثیر استراتژیهای کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکتهای وابسته به وزارت دفاع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jmi.2023.329020.2741

امیرحسین سعادت؛ ابراهیم محمودزاده؛ علیرضا بوشهری؛ رضا حسنوی


طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jmi.2023.366326.2849

اسماعیل مزروعی نصرابادی


تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jmi.2023.378479.2897

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی طهماسب پور