دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. از خرید کارخانه تا طراحی کارخانه: مطالعه موردی سرمایه گذاری های صنعتی مشترک سازمان گسترش قبل و بعد از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.284176.2555

روح اله ابوجعفری؛ سید جعفر حسینی


2. تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه های توسعه صنعت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.287575.2576

رضا بهبود؛ عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


3. قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jmi.2021.276172.2508

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی


4. ارائه الگوی اکتساب درونزای فناوری در صنعت هسته‌ای: مطالعه‌ای پدیدار شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.251678.2372

امیرحسین فرهادی؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سیدسپهر قاضی نوری