موضوعات = سیاستگذاری صنعتی
ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی پوشاک ایران

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-37

10.22034/jmi.2023.389235.2935

کامران زاهدفر؛ روح الله ابوجعفری؛ برزین جعفرتاش امیری


کاوش مطالبات نهادی سیاست‌گذاری و توسعه با کاربرد رهیافت تحلیل شبکه در مجتمع مس سرچشمه

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 101-127

10.22034/jmi.2023.357322.2834

محمد رضا مرادی شهربابک؛ محمد ضیاءالدینی؛ مصطفی هادوی نژاد


شناسایی علل بروز ضایعات در زنجیره تأمین گوشت مرغ

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 153-182

10.22034/jmi.2023.411923.2996

رسول لوایی آدریانی؛ مجتبی پالوج


واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-150

10.22034/jmi.2023.396945.2957

فاطمه بابائیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ امین حکیم


تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 109-136

10.22034/jmi.2023.378479.2897

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی طهماسب پور