موضوعات = سیاستگذاری صنعتی
ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی پوشاک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jmi.2023.389235.2935

کامران زاهدفر؛ روح الله ابوجعفری؛ برزین جعفرتاش امیری


واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-150

10.22034/jmi.2023.396945.2957

فاطمه بابائیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ امین حکیم


تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 109-136

10.22034/jmi.2023.378479.2897

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی طهماسب پور