کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 27-58

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 97-120

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری


طراحی الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بر اساس شایستگی مبتنی بر آموزه های نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 129-147

سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا