کلیدواژه‌ها = ارزیابی فناوری
چارچوب ارزیابی فناوری بازی های موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 25-44

محمد نقی زاده؛ مهدی الیاسی؛ پژمان حکیمی


تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی