کلیدواژه‌ها = همکاری فناورانه
مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 72-93

10.22034/jmi.2023.376793.2875

حمیدرضا شکری؛ سیدمهدی سادات رسول؛ رضا اسدی‌فرد؛ کیارش فرتاش؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی


تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌‌های فناور در حوزه‌های فناوری زیستی و نانو

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 39-67

10.22034/jmi.2021.128245

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ الناز مسماع خسروشاهی؛ علی اصغر سعدآبادی