کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری فناورانه
درونی‌سازی پنجره‌های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 153-192

10.22034/jmi.2021.284434.2558

مسعود هاشمی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ عسگر نوربخش؛ الهام فهام


ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 7-21

سید کمال طبائیان؛ منوچهر منطقی؛ جهان‌یار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان