کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 7
3. ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا


6. فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی


7. الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 9-36

محمد اسکندری؛ جعفر قیدر خلجانی؛ سید محمد اعرابی