کلیدواژه‌ها = توسعه صنعتی
ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی پوشاک ایران

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-37

10.22034/jmi.2023.389235.2935

کامران زاهدفر؛ روح الله ابوجعفری؛ برزین جعفرتاش امیری


الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه‌سازی خودرو: بینش‌هایی برای درک واقعیت کنونی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 125-147

10.22034/jmi.2021.265868.2460

احمد اسماعیلی؛ سیدسروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی