کلیدواژه‌ها = همکاری
تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌‌های فناور در حوزه‌های فناوری زیستی و نانو

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 39-67

10.22034/jmi.2021.128245

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ الناز مسماع خسروشاهی؛ علی اصغر سعدآبادی