کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
بررسی تأثیر سیستم مدیریت امنیّت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تأمین در صنعت هوائی کشور

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 135-154

صادق چلمقانی؛ مجید اسماعیلیان؛ هادی تیموری


ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-127

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ فاطمه شاکری؛ حمید بابایی میبدی


طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 101-119

سید اصغر ابن الرسول؛ مهدی غضنفری؛ مهدی شعبانی سیچانی