کلیدواژه‌ها = "توانمندی های توسعه پلتفرم"
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-80

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی