کلیدواژه‌ها = مدل‎سازی ساختاری-تفسیری
قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-32

10.22034/jmi.2018.59770

قاسم فولادی؛ حسین دهقانی پوده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ امیر حاتمی