کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 34-56

عادل آذر؛ مریم دانشور؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 78-99

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی؛ فاطمه عزیزی


ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-127

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ فاطمه شاکری؛ حمید بابایی میبدی