کلیدواژه‌ها = نظام اکتساب دفاعی
اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب دفاعی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 35-59

سحر بابایی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدر خلجانی