نویسنده = الهام اسمعیلی پور ماسوله
بوم‌سازگان نوآوری در صنعت خودرو ایران: چه هست؟ چه نیست؟

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 105-127

10.22034/jmi.2021.286062.2568

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مسعود افشاری مفرد؛ میثم بشیری


ساختار تنظیم‌گری صنعت خودروی ایران و راهکارهایی برای اصلاح آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-192

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مهدی صادقی نیارکی