نویسنده = محمد مهدی نژاد نوری
قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-32

10.22034/jmi.2018.59770

قاسم فولادی؛ حسین دهقانی پوده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ امیر حاتمی


نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 5-24

قاسم فولادی؛ محمد مهدی نژاد نوری


نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی