نویسنده = سید رضا سلامی
مسیر شکل گیری و توسعه توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت های نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فارس

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 69-94

10.22034/jmi.2021.128748

سید رضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ مهرداد شفیعی


همکاری‌های علمی و فن آورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها: رویکرد تحلیل علّی لایه ای

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 5-30

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید رضا سلامی؛ غلامرضا توکلی؛ سیامک طهماسبی


تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-75

محمد صادق خیاطیان؛ سید رضا سلامی


فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی