نویسنده = محمدصادق خیاطیان یزدی
تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-29

10.22034/jmi.2022.282858.2544

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ نیما رحیمی سالکده؛ فاطمه اسکندری


تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-30

10.22034/jmi.2020.107105

محمدصادق خیاطیان یزدی؛ کیارش فرتاش؛ امیر قربانی


تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-75

محمد صادق خیاطیان؛ سید رضا سلامی