نویسنده = محمد امین قانعی راد
ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه‌های فنّاورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی‌های بادی و خورشیدی در ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-176

سید مسلم موسوی درچه؛ محمد امین قانعی راد؛ حسن کریمیان؛ هدیه زنوزی زاده؛ ناصر باقری مقدم


تحلیل ناهمزمانی های توسعه فناوری با رویکردی گفتمانی در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-25

محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا آذرآیین


فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده