نویسنده = حسین رحمان‌سرشت
مدل تاب آوری استارتاپ ها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه چندموردی با رهیافت تاریخی)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-32

10.22034/jmi.2020.113393

حسین رحمان سرشت؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ شهیده دوست محمدیان


استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-83

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌سیدحبیب اله طباطبائیان