نویسنده = پریسا علیزاده
طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 88-114

10.22034/jmi.2023.399995.2970

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ آیدا مهاجری


طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق و توسعه

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-24

پریسا علیزاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری مقانجوقی؛ سید سروش قاضی نوری