نویسنده = عبدالرحیم پدرام
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394

مهدی احمدیان؛ عبدالرحیم پدرام؛ سلمان زالی


2. اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام