نویسنده = رضا حسنوی
بررسی تاثیر استراتژیهای کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکتهای وابسته به وزارت دفاع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1401

10.22034/jmi.2023.329020.2741

امیرحسین سعادت؛ ابراهیم محمودزاده؛ علیرضا بوشهری؛ رضا حسنوی


تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 27-58

حسین دهقانی پوده؛ محسن چشم براه؛ حسن ترابی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی


بررسی تأثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-47

داود شیخعلی؛ رضا حسنوی؛ مجید رمضان


واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 77-98

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی