نویسنده = احمد ماکویی
ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 117-162

محمد فروزنده؛ ابراهیم تیموری؛ احمد ماکویی


راهبرد بهینه بازی های همکارانه در شبکه های غیر متمرکز (مطالعه موردی در صنایع کوچک و متوسط)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-24

هادی حیدری قره بلاغ؛ اشکان حافظ الکتب؛ احمد ماکویی؛ صدیق رئیسی؛ سید مصطفی حدادی


تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی