نویسنده = کیارش فرتاش
تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-29

10.22034/jmi.2022.282858.2544

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ نیما رحیمی سالکده؛ فاطمه اسکندری


تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌‌های فناور در حوزه‌های فناوری زیستی و نانو

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 39-67

10.22034/jmi.2021.128245

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ الناز مسماع خسروشاهی؛ علی اصغر سعدآبادی


تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-30

10.22034/jmi.2020.107105

محمدصادق خیاطیان یزدی؛ کیارش فرتاش؛ امیر قربانی


ابزارهای سیاستی توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش‌بنیان با استفاده از مفهوم آمیخته سیاستی و شکست سیستمی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 61-97

محمدرضا عطارپور؛ کیارش فرتاش؛ مهدی الیاسی؛ علی اصغر سعدآبادی