نویسنده = حمیدرضا فرتوک زاده
پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 151-189

10.22034/jmi.2022.163484

حمیدرضا فرتوک زاده؛ روح الله جعفری


تحلیل ناهمزمانی های توسعه فناوری با رویکردی گفتمانی در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-25

محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا آذرآیین


ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-27

سونا بایرام زاده؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی


فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 64-78

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا دره‌ شیری؛ محمد محبی؛ جواد وزیری