نویسنده = جعفر قیدر خلجانی
اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب دفاعی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 35-59

سحر بابایی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدر خلجانی


الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 9-36

محمد اسکندری؛ جعفر قیدر خلجانی؛ سید محمد اعرابی