نویسنده = سیدمحمد صاحبکار خراسانی
مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 72-93

10.22034/jmi.2023.376793.2875

حمیدرضا شکری؛ سیدمهدی سادات رسول؛ رضا اسدی‌فرد؛ کیارش فرتاش؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی