نویسنده = سعید عابسی،
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمانهای دولتی با نگرشی به ابعاد فلسفی

دوره 7، شماره 21، پاییز 1392

محمد موسوی؛ محمدعلی سرلک؛ سعید عابسی؛ مرتضی مرادی