نویسنده = غلامرضا نورمحمد نصرآبادی،
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

دوره 7، شماره 21، پاییز 1392

حسین دهقانی پوده؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا نورمحمد نصرآبادی