نویسنده = سعید صفری و حجت طاهری،
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

دوره 7، شماره 20، تابستان 1392

ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا معمارزاده؛ سعید صفری و حجت طاهری