نویسنده = مهدی غضنفری،
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

دوره 5، شماره 12، تابستان 1390

سید اصغر ابن الرسول؛ مهدی غضنفری؛ مهدی شعبانی سیچانی