دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سناریونگاری صنعت سیمان در ایران با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/jmi.2022.361772.2835

محمد حسن ملکی؛ مونا میرزایی؛ محمد مهدی رحیمیان اصل


طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22034/jmi.2022.359500.2827

میثم نریمانی؛ محسن محمدی


سناریو های استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22034/jmi.2022.364628.2843

امیر بهادر مروت؛ فرهاد نظری زاده