کلیدواژه‌ها = فن آوری‌های کلیدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394

مهدی احمدیان؛ عبدالرحیم پدرام؛ سلمان زالی