کلیدواژه‌ها = راهبرد پژوهشی داده بنیاد
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-30

بهاره عابدین؛ اسداله کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خداداد حسینی