کلیدواژه‌ها = تحقیق و توسعه دفاعی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی الگوی شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک های برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

حسن رجبی مسرور؛ علی اصغر توفیق؛ سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد