کلیدواژه‌ها = صنایع با فناوری پیشرفته
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

رسول خوانساری؛ ابوالفضل باقری؛ مهدی شیرازی شایسته