کلیدواژه‌ها = استراتژی‌های سطح ملی
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 89-104

علی ردادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی