کلیدواژه‌ها = ‌صنعت دفاعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی