کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری مشارکتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 86-109

محمد رحیم رمضانیان؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست