کلیدواژه‌ها = چابکی نیروی انسانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل توان مندسازچابکی نیروی انسانی به روش دلفی درصنایع الکترونیک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-153

ابوالفضل خسروی؛ سید حسین ابطحی؛ رضا احمدی؛ حسین سلیمی