کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده های استوار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 34-56

عادل آذر؛ مریم دانشور؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی