کلیدواژه‌ها = فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی