کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری توسعه‌ی فناوری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی راهبردهای شکست‌پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390

ابوالفضل کزازی؛ حبیب‌اله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی‌فرد؛ امیر ناظمی