کلیدواژه‌ها = راهبرد مدیریت دانش
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر هم سویی راهبرد های مدیریت دانش و سبک های وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-49

فرج اله رهنورد آهن؛ شیرین جواهری