کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری فناورانه
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


2. بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 7-21

سید کمال طبائیان؛ منوچهر منطقی؛ جهان‌یار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان