کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 8
1. تحلیلی تاریخی-نهادی بر گفتمان‌های نوآوری و تحول در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-645 فروردین 781

10.22034/jmi.2021.292942.2609

ابوالفضل باقری


4. ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا


7. فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی


8. الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 9-36

محمد اسکندری؛ جعفر قیدر خلجانی؛ سید محمد اعرابی